Kurser til virksomheder og deres medarbejdere omkring sundhed, målsætning og motivation

Få hjælp til vægttab 

Medarbejdere der trives skaber bedre resultater.

At få succes med livsstilsændringer betyder at opøve og træne evnen til at gå fra ide til adfærd, fra tanke til handling og fra at igangsætte til at fuldføre. Evner som er til gavn for både medarbejderne såvel som virksomheden.

 

Jeg tilbyder kurser til virksomheder og deres medarbejdere omkring sundhed, målsætning og motivation.

I dagens Danmark har en virksomhed brug for medarbejdere der er fokuserede, initiativrige og handlekraftige. En måde at belønne nuværende – og tiltrække gode nye medarbejdere, er at støtte dem i deres arbejde med personlig udvikling.

Gennem at tilbyde dem kurser hvor de kan udvikle deres sundhed, styrke deres evne til målsætning og lære at skabe den fornødne motivation, giver du dine ansatte muligheden for at gå fra at overleve ugen igennem til at leve fuldt ud hver eneste dag.

 

Medarbejdere der trives skaber bedre resultater. At få succes med en livsstilsændring betyder at energien øges og sygefraværet falder.  Gennem at investere i de ansattes sundhed og velvære, øger du både deres og firmaets overskud.

En undersøgelse blandt 20.000 mennesker i store firmaer foretaget af BrighamYoung University viste at usunde vaner kan gå ud over produktiviteten.  Dårlig kost og for lidt motion øger risikoen for lav produktivitet med henholdsvis 66 og 55 pct.. Kilde: Iform/Population Health Management.


Det er den metode jeg arbejder ud fra hedder Succesblomsten, og den består af 5 punkter.

Målsætning:

Ved at arbejde med målet bliver det meget mere synligt, lettere at styre efter og nemmere at nå. Det kan bruges på alle de mål du og dine ansatte har. Et tydeligt mål giver mere tro på succes. Det gør det nemt at komme i gang.

Motivation:

Motivation er ikke noget man får men noget man skaber. I lærer hvordan I selv skaber Jeres motivation, så I altid kan finde den, når I har brug for det. I lærer at bruge Jeres stærkeste sider. Herved kan I bevarer et højt energiniveau, til glæde for både virksomhed og privatliv.

Selvindsigt:

Vi er nødt til at erkende hvad vi gør, for at kunne lave noget om. Når I får øje på, hvor det er I modarbejder jer selv, vil I begynde at foretage valgene i Jeres liv, ud fra et ønske om at øge velværet på en sund måde. Usund kost, for lidt motion og stress er en nedadgående spiral. Gennem opmærksomhed på kost, motion og tanker kan spiralen vendes.

Ny viden: 

Den hastige udvikling gør, at vi hele tiden må holde os ajour med ny viden. Denne viden vil give Jer en bedre forståelse af, hvorfor kroppen reagerer som den gør. Det bliver meget lettere kunne nå målet, og det betyder, at I kan få succes med det sunde liv og øge energien, på den lette og nydelsesfulde måde.

Plan:

Der er ikke 2 mennesker der er ens, og derfor kan alle ikke bruge den samme plan. I vil lære at lave en plan, der passer præcis til Jer og den situation I befinder Jer i. En plan som udnytter, sådan som I er som mennesker og Jeres potentiale, og herved undgås tilbagefald.

 

 

Det er i fællesmængden af de 5 punkter at succesen opstår.

 

Gennem at investere i medarbejdernes sundhed og velvære, hjælper du din virksomhed til at forbedre resultatet på bundlinjen. Det er en win- win-situation.

Jeg har mange års erfaring på ledelsesniveau indenfor det private erhvervsliv, som registreret revisor og som regnskabschef. Den baggrund sætter mig i stand til at inddrage både de ansattes – og virksomhedens behov i min undervisning.

 

Kontakt mig for yderligere information