Hvordan får jeg motivationen til at komme i gang?

Hvordan får jeg motivationen til at komme i gang? (lydfilen ligger nederst i indlægget).

Om værdien af motivationen fra rollemodeller og støttegrupper.

Psykologen Daniel Goleman skriver:

”Når man er i færd med at indlære en ny adfærd, er det en umådelig hjælp at have adgang til nogen som besidder kompetencen. Vi lærer ved at se på andre; hvis nogen kan demonstrere en færdighed, skaber de en levende indlæringssituation.”

Hvad er en rollemodel og hvad kan den bruges til?

Rollemodeller kan bruges som en vigtig kilde til inspiration. De kan give dig noget, at spejle dig i og stimulere dig til at gå i gang.

Har du prøvet, efter at have læst en bog eller set en film om et særdeles inspirerende menneske, at føle dig opfyldt af en særlig energi til at udrette noget? Hvis du har det, så kender du betydningen af rollemodeller.

Rollemodellerne kan du bruge til at søge råd og vejledning hos.

Vi kan blive motiverede ved at iagttage andre, som har haft succes med at opnå, det vi ønsker. Det giver os en tro på at vores projekt er muligt. Det giver os et billede af hvordan det vil være, at nå derhen.

Alt hvad vi skal gøre er, at undersøge deres vej til målet. Det kan du gøre ved enten at spørge dem eller læse/se film om deres historie. Finde ud af hvorledes de har gjort og kopiere det af deres metode som passer til dig. Det er vigtigt at finde ud af hvad de har gjort, men lige så vigtigt er det at finde ud af, hvad har de tænkt, hvad har de sagt til sig selv, hvordan har de bevaret gejsten? Som jeg før har nævn så betyder den indre dialog meget, når vi skal opnå succes.

Hvorfor skal du have en støttegruppe?

Et andet vigtigt instrument på vejen til succes er støttegruppen. Vi mennesker er jo skabt som sociale væsner. Og det at fungere godt i en social sammenhæng som en gruppe, er noget af det som stimulerer vores belønningssystem i hjernen og giver os en følelse af tilfredshed.

Støttegruppen er den gruppe af mennesker, som enten er, der hvor du ønsker at være, eller har samme mål og grad af motivation som du har. Graden af motivation er vigtig.

Det ses ind imellem at grupper opstår omkring en fælles problematik, men uden at der hersker samme lyst til at løse problemet. En sådan gruppe vil snarere medvirke til, at du mister din motivation og bliver handlingslammet. Eksemplet kan være en vægttabsgruppe hvor medlemmerne forfalder til at bruge alt for meget tid på at bekræfte hinanden i hvor svært og næsten umuligt deres fælles projekt er.

Hvorfor ikke bare bruge det netværk du allerede har?

Der kan være mennesker i vores nære netværk, som bevidst eller ubevidst ikke ønsker at vi får succes med vores livsstilsforandringer.

Derfor kan vi ofte have brug for et helt nyt netværk. Et netværk som støtter vores forandringer. Et netværk som roser dig for dine resultater og kender de problematikker som naturligt følger med det, at lave livsstilsforandringer. Det er ikke meningen at det nye netværk skal erstatte det gamle, men bare supplere det.

Vi oplever som sagt ofte i vores gamle netværk de såkaldte ”sabotører”. Mennesker som uden at være onde, alligevel har mest lyst til at se os falde tilbage i de velkendte mønstre. Enten fordi de oplever at du forandrer dig, og det føles utrygt, eller fordi de er bange for at du vil tage afstand fra dem, hvis de ikke magter at lave de samme forandringer.

Husk gaven til dig!

Jeg har lavet en gave i form af en PDF-fil til dig i denne måned, som kan hjælpe dig til at spotte dine sabotører og finde metoder til at vinde dem over. Skriv til mig på ingrid@paamandag.dk og få din gave. Husk gaven fra forrige uge som hedder: Hvad holder dig tilbage? Den kan også hjælpe dig til at finde motivationen.

Hør lydfilen her: Hvordan får jeg motivation til vægttab?

 

 

Udgivet i livsstilsændringer, Motivation.