At være sund eller ikke, det er spørgsmålet.

Hjælp til vægttabSund livsstil, hvad er det?

Sund livsstil, ved vi nok om det?
Chris MacDonald skriver i et blogindlæg, at der findes en stor gruppe i Danmark som mangler basal viden på følgende områder: Hvad er en sund livsstil? Hvorfor skal man vælge en sund livsstil og hvordan skal man implementere den? Jeg er meget enig med ham i, at for en gruppe mennesker er dette tilfældet.
Men for en stor del af Danmarks befolkning, er jeg tilbøjelig til at tro, at det måske kun er det sidste af områder, hvor der hersker virkelig stor usikkerhed. Altså, hvordan man skal implementere sundhed i sit liv.
Jeg tror langt de fleste godt ved, hvad der i store træk er en sund livsstil, eller hvad der i hvert fald ikke er. Der kan dog være enkeltdele i den sunde livsstil, som ikke er så kendte, som f.eks. hvor stor en betydning søvn og hvile har for et sundt liv, eller hvordan hjernen er med til at styre vores vægt.

Det skifter hele tiden hvad der er sundt:

Nogle vil sige at, det er svært at finde ud af hvad der er sundt og hvad der er usundt, fordi det hele tiden skifter. Det er helt klart med til at forvirre mange mennesker, at sandheden hele tiden forandrer sig. Men at det skulle være grund nok til helt at vælge, at ignorere alle sundhedsråd, det er måske en lidt søgt forklaring.
Jeg tror dog næppe, der er mange som er i tvivl om, hvorfor man skal vælge en sund livsstil. Men samtidig er der en del, som helt klart vælger den fra.  For et par dage siden var der en utrolig ulækker beskrivelse på Facebook, af hvordan McDonald’s laver deres Chicken McNuggets. Af kommentarerne under beskrivelsen fremgik det, at mange var rystede, og synes det var meget ulækkert. Men der var også nogle der gav udtryk for, at uanset, hvordan det produkt var lavet, så syntes de at de smagte så godt, at det ikke ville påvirke og ændre på deres valg.

De fleste af os ved rigtig meget om sundhed:

Mennesker der f.eks. vælger at hver dag, at leve et liv uden motion, ved sikkert godt, hvis de tillod sig selv at tænke tanken til ende, at det er ikke ligefrem sundt,. De fleste ved godt, at det at drikke flere liter saft, juice eller sodavand, eller kun at spise hvidt brød, eller i videst muligt omfang at undgå frugt og grønt, heller ikke er specielt sundhedsfremmende. Og kun de allerstørste tåber, vil stadig at påstå, at der er tvivl om at rygning er sundhedsskadelig.  Den rette viden er tilstede, men ofte blokerer vi for den viden, som ikke passer ind i vores valg af livsstil.

Sommetider tager vi et valg på trods:

Vi tager fra tid til anden nogle valg i forhold til vores livsstil, på trods af at vi godt ved, hvor usunde de er. Når vi gør det skyldes det, at dette valg dækker et behov, som er vigtigere for os at få dækket lige her og nu, end behovet for at være sund.
Mennesker gør aldring noget, uden at forvente at få noget ud af det. Hermed mener jeg ikke, at vi alle er egoistiske, men at der ligger en forventning om et eller andet resultat, bag ved alle vores handlinger.
Vi har et eller andet som vi siger til os selv, som retfærdiggør vores valg.
Jeg oplever ofte, mennesker der siger, at de ikke har nogen tanker forinden, der giver dem lov til at tage de valg de gør. At de slet ikke tænker noget, det sker bare uden at de opdager det. Når de oplever det sådan, så er det som regel fordi konflikten mellem deres valg i forhold til at dække et behov, og deres ønske om at leve sundt, er alt for stor. Denne ambivalens skaber en massiv dårlig samvittighed. For at kunne overleve på trods af konflikten, er de nødt til at fortrænge, hvad de tænker. Endelig kan tankerne også være fremkommet så ofte, at man stort set ikke bemærker dem mere. Men det ændrer ikke på at de er der, og de kan findes frem.
Forskning viser at hjernen ved lige præcis, hvad vi vil gøre, før vi har gjort det.

Det er svært at være alene om opgaven:

Det kan dog være en svær opgave at påtage sig ene mand/kvinde, det kræver at vi er ubetinget ærlige overfor os selv. Vi har alle nogle såkaldte blinde vinkler. Nogle kender vi godt, men fortrænger. Nogle er ikke kendt af os selv, men er tydelige for andre. Og nogle er ukendte både for os selv og andre.  Her kan en livsstilscoach være til stor hjælp. Ligesom det at være en del af fællesskab med mennesker med samme mål, f.eks. i kursussammenhæng eller i slankeklubber, kan være med til at kaste lys over ambivalensen og nogle af de blinde vinkler.
Det er blandt andet det, som jeg tilbyder hjælp til i Livsstilsvejledning På mandag og i medlemsklubben www.mandagsuniverser.dk.

Ønsker du at høre indlægget på lydfil,så klik her:At være sund eller ikke sund, det er spørgsmålet?

Udgivet i Favoritindlæg, livsstilsændringer, Motivation, Vægttab.