Er Livsstilsvejledning kun for vægttabere?

Få hjælp til ændringerEr livsstilsvejledning kun for vægttabere?

Livsstilsvejledning hvem har brug for det? Jeg modtog i dag en mail som stillede mig et vigtigt og relevant spørgsmål. Jeg besvarede selvfølgelig mailen, men fik derefter lyst til at uddybe svaret lidt. Spørgsmålet gik helt konkret på: om det jeg laver og Livsstils-vejledningen På mandag, kun er for vægttabere?
Lad mig med det samme starte med at sige nej, mit arbejde og den livsstilsvejledning jeg giver er ikke kun for vægttabere.
Jeg arbejder også med rygestop, målsætning og motivation generelt. Succesblomsten som jeg kalder det koncept jeg har bygget min vejledning over, kan anvendes af alle og til alle former for ønsker om forandringer i livet.
Overvægt, rygning, for meget alkohol, dårlig kost, for lidt aktivitet, stress, dårlig søvn, og meget mere er kun symptomer på en ubalance. Maden, cigaretterne, alkoholen, at shoppe, arbejde for meget m.m. er alle former for selvmedicinering, som vi foretager fordi vi ubevidst/ bevidst har en fornemmelse af at vores liv mangler noget, et eller andet kunne være anderledes eller burde være anderledes.

Vores grundlæggende behov.

Meget ofte skal vi dybere ind i vores behov for at finde det vi virkelig mangler. Maslow illustrerede det med behovspyramiden. Pyramiden dækker over de menneskelige behov som i.flg. Maslow er: De fysiske, de sikkerhedsmæssige, de sociale-, præstations- og selvrealiserings behovene.
De fleste af os får dækket vores fysiske behov. Men herefter er det individuelt hvor man er henne i pyramiden. Måske mangler vi tilhørsforhold, måske har vi brug for mere selvværd, måske har vi brug for i højere grad at realisere vores potentiale, måske har vi svært ved at finde meningen med vores liv. Endelig kan det også være, at vi ikke oplever at vi mangler noget, men er bare nysgerrig efter at prøve af, om vi kan udvikle os endnu mere. Uanset om vi mangler noget og selvmedicinerer, eller bare er nysgerrige, så kan succesblomsten bruges til at afdække alle aspekter omkring en forandring.

Succesblomsten:

Målsætningen handler om at få afklaret helt præcist hvad det er vi ønsker. Hvilke forventninger vi har til ønsket og hvornår vi forventer at nå det. Når vi ikke er præcise og specifikke omkring vores mål, så vil vi ofte opleve, at det at finde motivationen, blive klar over hvor vi er lige nu, i forholdt til vores mål og lægge planen for at nå målet bliver meget sværere, for ikke at sige umulige at få styr på.
Motivation er meget vigtig, fordi vi erfaringsmæssigt ved at det tager tid at ændre vaner og forandre noget i sit liv. Mange tror at det er mængden af viljestyrke, der afgør om man får succes med en ændring. Men viljestyrke kan kun bruges ved kortvarige og enkeltstående afvigelser fra sædvanen. Motivationen er alfa og omega for, at vi kan blive ved og ikke miste modet og give op efter kort tid.
Selvindsigten essentiel uanset hvilken forandring vi ønsker os. Vi har både blinde og ukendte vinkler i vores liv, og som ofte er styrende for netop vores liv. Vi er nødt til at indse hvor vi er nu, for at vi kan gøre noget anderledes.
At indsamle og studere ny viden, hjælper os til at undgå faldegrupper og bliver klar over sammenhænge som har stor betydning for opnåelse af vores målsætning.

Endelig er det at være grundig og realistisk omkring planlægning af stor betydning. Alt for mange mennesker hopper med samlede ben ud i en forandring uden at planlægge ordentligt. På engelsk har man et udtryk der hedder: Failing til plan, is planning til fail. Altså hvis vi ikke planlægger, så planlægger vi at fejle. Andre er alt for ambitiøse, når de skal vurdere hvor hurtigt og hvordan forandringen skal foregå. Når vi planlægger, er det vigtigt at tage hensyn til det vi er kommet frem til under de forudgående punkter, således at vi sikrer os at planen er realistisk for os.

 

Jeg har selv brugt succesblomsten i forbindelse med min opstart af virksomhed. Her har den hjulpet mig med at afdække mange ukendte og blinde vinkler og blive mere skarp på hvad jeg ville og hvilke midler jeg skulle bruge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Favoritindlæg, livsstilsændringer, Motivation, Vægttab.