Kreativitet, en nødvendighed på vejen til en varig livsstilsændring.

Hjælp til vægttabKreativitet, en nødvendighed på vejen til en varig livsstilsændring. (Lydfilen ligger nederst i indlægget).

Kreativitet er det sidste af de tre skridt, som jeg i mit nyhedsbrev lovede at beskrive nærmere, og det handler om hvor stor betydning det har for dit resultat med en livsstilsændring, at du er kreativ, fleksibel og eksperimenterende. Hvis ikke du udviser al din kreativitet og giver plads til forsøg, vil du aldrig kunne få det resultat der varer ved.

Når vi taler om varigt vægttab, så viser undersøgelser, at det er en bestemt tilgang til livsstilsprojektet, der giver størst sandsynlighed for succes.
Det er de mennesker der kun lader sig inspirere af diverse slanke- råd og planer, og finder deres egen måde at fortolke og implementere de elementer, som passer til deres personlighed og tilfører deres liv kvalitet (set ud fra et helheds perspektiv), som får den varige succes.

Lad kreativiteten råde.

Hvis ikke man lader kreativiteten råde og giver plads til at eksperimentere, risikere man let at lande i et alt eller intet forløb. Hvor man fortæller sig selv, enten skal det gøres helt perfekt, og planen skal følges i mindste detalje, ellers også kan det være lige meget, og så tilbagefald er uundgåeligt.
Det betyder at en enkelt fest, hvor planen ikke blev fulgt til punkt og prikke, giver anledning til fuldstændigt at give op og falde tilbage til de gamle vaner.

Det gælder om at være åben for muligheder.

Det gælder om hele tide at være åben for muligheder og prøve sig frem. Det øger også fleksibiliteten, således at man undgår at stivne i gamle og uduelige vaner, bare fordi man ikke kan lide forandringer.

Hjernen er sådan indrettet, at den kan vænne sig til en meget ubehagelig tilstand, når bare tilstanden er konstant. Det er forandringer der skræmmer hjernen, og som afholder os fra at flytte os, selvom vores liv ikke er optimalt. Bare tænk på hvordan mange mennesker forbliver i et forfærdeligt job, af frygt for hvad et nyt job kan betyde af forandringer. ”Man ved hvad man har, men ved ikke hvad man får”.

Det svarer til når man siger, at en frø i gryde med vand der langsomt bliver varmet op, den vil ende med at blive kogt, fordi den ikke lægger mærke til den gradvise forandring. Mens frøen der lander i en gryde kogende vand, vil hurtigt springe op, og hermed redde sig selv.

Men lige så meget som hjernen hader det uvisse, så elsker den også at løse problemer og nå mål. Det er den del, du skal udnytte med din kreativitet.
Når du er eksperimenterende og tester forskellige muligheder, så kan du undervejs ændre på dem, sådan at de passer lige præcis dine værdier, din personlighed, din livsstil og dine traditioner og mønstre.

Herved opnår du større respekt for dig selv og dine handlemuligheder, end du gør hvis du bare følger en færdig udarbejdet plan. Du er den ultimative ekspert i dit liv. Og jo før du indser det, jo før vil du kunne hæve dit selvværd.

Livsstilsændringer er ikke midlertidige.

Mennesker som opfatter en livsstilsændring som noget midlertidigt, hvor de for en periode fuldstændigt ændrer deres liv efter regler, som andre har stukket ud for dem, vil altid falde tilbage.
De vil, når de har nået resultatet, ønske at vende tilbage til størstedelen af den oprindelige livsstil. Det betyder at de vil tage det hele eller mere på igen, fordi ændringen ikke tog udgangspunkt hvem de er, og ikke udnyttede deres personlighed og ressourcer.

Her ligger lydfilen: Kreativitet, en nødvendighed

Udgivet i Favoritindlæg, livsstilsændringer, Motivation, succes, Vægttab.